<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Changing local democracy and new city making practices

Play the City

In een vergelijkend onderzoek wil Play the City constructieve bijdragen leveren aan lopende debatten over participatieprocessen die in Amsterdam en Istanbul worden ingezet bij het ontwikkelen van de openbare ruimte in het kader van de Amsterdamse Omgevingsvisie 2050 en Istanbul Vizyon 2050. De analyses en nieuwe kennis zullen worden gedeeld in workshops en publiek worden gemaakt via