<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Charlotte Rohde

Grafisch ontwerper en typograaf Charlotte Rohde is afgestudeerd aan het Sandberg Instituut. In haar praktijk onderzoekt ze op multidisciplinaire wijze de betekenis van 'het lettertype als lichaam', door lettertypen in verschillende media, zoals schrijven en het maken van driedimensionale objecten, om te zetten. Tijdens het ontwikkeljaar wil Rohde haar methodiek voor het maken van multidisciplinaire werken vanuit het letterontwerp aanscherpen. Daarnaast wil ze een discussie op gang brengen over het integreren van feministische strategieën in een door mannen gedomineerd veld. Ze zal daartoe een kort verhaal schrijven waarin ze een nieuw te ontwikkelen lettertype als protagonist opvoert. Om dit verhaal een ruimtelijke vertaling te geven zal ze het lettertype omzetten in objecten van keramiek en brons. De resultaten presenteert de aanvrager in een publicatie en een ruimtelijke installatie. Daarnaast voert ze publieke gesprekken met letterontwerpers en houdt ze een pleidooi voor het toegankelijker maken van licenties voor lettertypen. Als begeleiders heeft Rohde de queer Armeens-Amerikaanse filmtheoreticus en schrijver Tina Bastajian en grafische ontwerper en typograaf David Bennewith bereid gevonden. Daarnaast voert ze feedbackgesprekken met Jungmyung Lee. In Amerika wil ze The Letterform Archive in San Francisco bezoeken en enkele experts op het gebied van typografie ontmoeten.

website

charlotterohde.de