<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Publicatie

Chasing the Indian Dream

Architectenbureau Gert Jan Scholte

€ 29.500

Architectenbureau Gert Jan Scholte werkt onder de titel 'Chasing the Indian Dream' samen met onder andere UN-Habitat, Unesco IHE en Wereldbank India aan een onderzoek naar de verstedelijking in India. Het project vindt plaats naar aanleiding van het plan van de Indiase premier Narendra Modi om honderd Smart Cities in India te creëren. Deze Smart Cities zijn hypermoderne miljoenensteden waar innovatie en technologie slim worden ingezet om stedelijke problemen aan te pakken. Scholte stelt dat het Smart City programma van de Indiase overheid vaak eenzijdig en enkel positief in beeld wordt gebracht. Hij beoogt met het onderzoek het onderwerp kritisch te benaderen. Scholte organiseert tevens een seminar waar verschillende specialisten hun kennis over verstedelijking delen met een groter publiek. Ook dient het seminar te functioneren als een platform voor discussie over de problematiek omtrent Smart Cities. De uitkomsten van het onderzoek en het seminar worden gebundeld in een publicatie.

website

www.cityblob.com