<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

CHERCHEZ LA FEMME!

Tussen Ruimte

€ 50.000

A Dutch Architectural Research Challenge
'Cherchez la femme!' is een project dat Tussen Ruimte omschrijft als 'een speelvolle ontdekking van serieuze verduistering'. Ze benoemt dat de praktijken, verhalen en geschiedenissen van veel Nederlandse vrouwelijke architecten in de loop der eeuwen zijn verdwenen of vernietigd. Met dit project worden de verborgen vrouwelijke rolmodellen en pioniers in het architectuurveld weer zichtbaar gemaakt en wordt uitgezocht wat ertoe heeft geleid dat ze na verloop van tijd onzichtbaar zijn geworden. Dit wordt gedaan aan de hand van een onderzoek, dat deels voortbouwt op de inventarisatie van het Vrouwen Bouwen Wonen-archief, in combinatie met een spelelement. Hiervoor wordt een spel ontwikkeld om de opgedane kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken en ze uit te nodigen op de informatie in te spelen en te handelen. Met dit middel tracht het team diepgaand begrip te verkrijgen voor de impact van de statusongelijkheid op het werk van vrouwelijke architecten, dat voorbij dient te gaan aan de traditionele benadering van 'de bevoorrechte man versus de verongelijkte vrouw'. Het spel wordt gespeeld via multimediale publieke evenementen, waarbij onderzoekers de maatschappelijke omstandigheden reconstrueren die het werk en de levens van sommige architecten bepaalden. Het kernteam bestaat uit bouwkundig ingenieur Tamira Tummers en María Novas Ferradás, gespecialiseerd onderzoeker in genderstudies. Zij worden bijgestaan door een team van experts, het HNI en het Rotterdamse collectief Urbanistas.