<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Presentatie

Chickentown

Ascon de Nijs

€ 12.400

Naar aanleiding van de vraag van theatermaker Harriet Stroet om mee te werken aan de voorstelling 'Chickentown' werkt ontwerper Ascon de Nijs aan een beeldende vertelling over de moraal van gisteren en van morgen en wat die met ons zal doen en over verharding in de maatschappij. Ascon de Nijs wil van de toegepaste kunst van een decor meer richting beeldende kunst gaan en de beeldtaal en de zeggingskracht van het beeld bepalend laten zijn voor de dramaturgie van de performance. Dit vraagt een ander vertrekpunt en een nieuwe werkwijze voor hem. Aan de hand van een reusachtige bal die de voor de rest lege ruimte wordt ingerold, wordt een tekstueel en beeldend verhaal verteld. De bal herbergt een veelheid aan elementen waaronder poppen, pamfletten, lichteffecten en kostuums. De visuele middelen en teksten vullen elkaar aan en nemen soms de vertelling van de ander over. Het begin is een ronde bal, het einde een chaotisch landschap. Het streven is vormgevingstechnisch de scheiding tussen beeldende kunst en theatervormgeving te slechten, maar ook het gesproken woord samen met de beelden tot het publiek te laten spreken. Het project wordt in drie verschillende trajecten opgedeeld, waarmee meer ruimte vrijkomt voor materiaalonderzoek en het daadwerkelijk ontwikkelen van het beeld en een nieuwe beeldtaal. Het eerste traject is een geheel beeldend onderzoek, waarbinnen de beeldtaal wordt onderzocht en een beeldenbibliotheek wordt aangelegd. Het eerste resultaat wordt gepresenteerd in een performance op het PopArts festival in de Brakke Grond in Amsterdam. Daarna start de tweede fase, waarin de werking tussen beeld en taal verder wordt onderzocht. De voorstelling wordt hiermee verder ontwikkeld en zal in de zomer met een langer durende versie op buitenfestivals spelen. 

website

ascondenijs.nl