<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Onderzoek

Choreographies of the Circle & Other Geometries

Joana Chicau

€ 23.900

Joana Chicau ontvangt samen met projectpartner Renick Bell een subsidie voor het project 'Choreographies of the Circle & Other Geometries'. Het voorstel behelst een onderzoek naar het ontwikkelen van protocollen voor collaboratieve vormen van audiovisuele live coding en een daaraan gekoppelde peer-to-peer omgeving. De aanvragers stellen dat algoritmes en data onze levens meer en meer infiltreren. De manier waarop de data wordt gestructureerd, hoe netwerken zijn verbonden en hun status zorgen voor begrenzingen en hiërarchie. Chicai en Bell willen deze verborgen processen met hun werk zichtbaar maken. In het kader van het onderzoek wordt een serie workshops opgezet en een live coding performance geproduceerd. Voor de ontwikkeling en presentatie van het project wordt samengewerkt met Nederlandse en Japanse instellingen en organisaties.