<
toekenningen

Circulair Buiksloterham - Delva Landscape Architects

Buiksloterham in Amsterdam Noord ontwikkelt zich van monofunctioneel industriegebied naar bruisend nieuw stadsdeel. Delva Landscape Architects, Metabolic en studioninedots zien potentie om deze ontwikkelingen te kaderen tot een integrale circulaire toekomstvisie voor Buiksloterham. De aanvragers stellen zich ten doel om voor Buiksloterham een voorbeeldstellende gebiedsaanpak te ontwikkelen waarmee de transitie naar de circulaire stad vorm kan worden gegeven. Mobiliseren van lokale inbreng maakt fundamenteel deel uit van het onderzoek. Het onderzoek stelt daarmee ook de veranderende rol van de ontwerper centraal. De eerste fase bestaat uit een inventarisatie van bestaande initiatieven en plannen, het openen van een BSH-atelier en het uitwisselen van kennis met shareholders. Deze kennisuitwisseling vindt plaats in vijf workshops, gericht op sanitatie, energie, grondstoffen, regen en drinkwater en bouw. Er wordt gewerkt aan een potentiekaart op basis waarvan onderzoeksgebieden worden geselecteerd: thema's of gebieden met de grootste potentie voor het sluiten van kringlopen en de grootste kans op gedeelde belangen en collectiviteit. Na de eerste fase zijn de meest kansrijke ontwikkelingsrichtingen voor een circulair Buiksloterham zichtbaar gemaakt. Uitwerking van de ontwikkelingsrichtingen maakt deel uit van vervolgonderzoek.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-