<
toekenningen

Regeling Architectuur

Cities Growing Smaller

de Zaak Hermans BV

€ 7.475

In het project Cities Growing Smaller doet Maurice Hermans vanuit een internationaal perspectief onderzoek naar ontwikkelperspectieven voor de krimpende stad. In de regel is er veel aandacht voor de problemen en korte termijn effecten van krimpende steden, maar met betrekking tot hun ontwikkelperspectieven is er vaak sprake van een kenniskloof. Startpunt voor dit project is de kennis die eerder is ontwikkeld in het kader van het project De Antistad. Hierin is de stad Heerlen beschreven als 'pionier voor kleiner groeien'. Nieuw onderzoek voorziet zowel in kennisverdieping als -verbreding door de theoretische onderbouwing verder uit te werken, uitgangspunten voor stedenbouw in krimpende steden te concretiseren, meer inzicht in de experimentele praktijk van de krimpende stad te creëren en daarbij een internationale oriëntatie als uitgangspunt te nemen.
Zo geeft het onderzoek een kritische reflectie op de hedendaagse stedenbouw die stevig geënt is op principes van groei. Daarnaast sluit het project aan bij een bredere maatschappelijke discussie over het einde van de groei en perspectieven op de vraag wat er komt na de groei. In het project wordt onder andere samengewerkt met Neimed en Nai010 en waarschijnlijk ook met het Demos Institute in Finland.