<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Cities Growing.Smaller.Fitter.Happier

de Zaak Hermans BV

€ 19.775

In 'Cities Growing.Smaller.Fitter.Happier' doet stadssocioloog Maurice Hermans internationaal onderzoek naar het ontwikkelperspectief van krimpende industriesteden. In de regel is er veel aandacht voor problemen en kortetermijneffecten van krimpende steden, maar met betrekking tot hun ontwikkelperspectief is er vaak sprake van een gebrek aan kennis. Hermans onderzoekt of een kleinere stad ook een gelukkigere en fittere stad kan worden en bouwt hiermee voort op de in 2016 verschenen publicatie 'De Antistad', waarin de oude mijnstad Heerlen als 'pionier voor het kleiner groeien' is beschreven. Nieuw onderzoek voorziet in kennisverdieping en -verbreding door de theoretische onderbouwing verder uit te werken, uitgangspunten voor stedenbouw in krimpende steden te concretiseren en meer inzicht te creëren in de experimentele praktijk van de krimpende stad. Via drie onderzoekslijnen worden diverse narratieven en ontwikkelperspectieven voor krimpende steden geschetst: 1) Design for Emptiness, over de rol van ontwerp; 2) A non-place to be, over de inwoner als co-producent; en 3) Welcoming cities, over migratie en de revitalisering van krimpsteden. Sabine Meier en Nicole Maurer leveren hieraan ieder een inhoudelijke bijdrage en fotograaf Perry Schrijvers verzorgt een foto-essay. In het project wordt samengewerkt met onder andere Neimed, Nai010 en het Demos Institute in Finland.