<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

City Leavers

Golfstromen

€ 7.500

Met het project 'City Leavers' wil Golfstromen, bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en communicatie, onderzoek doen naar het fenomeen van jonge hoogopgeleide stedelingen die de stad verlaten om zich elders in het land te vestigen. Ze vertrekken niet naar de periferie, maar naar krimpgebieden. In verschillende Europese landen is deze trend zichtbaar en ook in Nederland groeit de groep city leavers, zoals The Guardian ze noemt. Prestatiedruk, woonkosten en drukte zijn enkele redenen om de stad de rug toe te keren en een nieuw leven op het platteland te starten. Golfstromen gaat het verschijnsel onderzoeken en werkt daarvoor samen met de Groningse geograaf Jorne Visser. Wat voor voorwaarden stellen de city leavers aan hun nieuwe vestigingsplaats? Hoe omvangrijk is de beweging? En welke problemen in krimpgebieden zijn mogelijk op te lossen met de komst van deze nieuwe bewoners? De resultaten worden vastgelegd in een trendrapport en gepresenteerd in samenwerking met Platform GRAS. In de vervolgfase van het onderzoek wil Golfstromen met betrokkenen uit krimp- en anticipeergebieden innovatieve concepten ontwikkelen op het gebied van wonen, branding en beleid, uitgaande van het potentieel van city leavers in relatie tot krimpende regio's.

website

popupcity.net