<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Climate as artefact, de Satellietgroep, Den Haag

€ 28.000

In het najaar van 2018 organiseert de Satellietgroep het festival 'Climate as artefact', waarin de veranderende relatie tussen mens en natuur centraal staat, bezien door de ogen van kunstenaars, vormgevers, architecten, wetenschappers en burgers. Aan de hand van achtien kunstwerken in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag, presentaties, lezingen, workshops, rondleidingen, expedities en discussies wordt ingespeeld op de vraag: Wie is natuur? Het programma is opgedeeld in zes thema's, iedere week staat een ander thema centraal, zoals: 'To whom belongs the sea?' en ͚'Taste of the Anthropocene'. Door de uiteenlopende benaderingen van de deelnemers op de leefomgeving worden verrassende perspectieven op klimaat(verandering) zichtbaar en voelbaar gemaakt. Het doel is om een dieper begrip te krijgen van klimaat- en klimaatverandering en de abstracte dimensies hiervan beleefbaar te maken. Voor het ruimtelijk ontwerp van de tentoonstelling zijn de Overtreders W gevraagd. Andere betrokken makers zijn onder andere Masha Ru, Jos Karenbeek, Atelier NL, Ester Kokmeijer, Theun Karelse, Aliki van der Kruijs en Onkruidenier. Partners in het programma zijn onderwijsinstellingen, beleidsmakers, gemeenten Den Haag en Westland, natuurorganisaties en diverse bedrijven zoals Dunea.

website

www.satellietgroep.nl