<
toekenningen

Co-creatie van het Seeligkwartier – samenwerken aan een nieuw stuk Breda

Open Kaart

€ 24.960

In 2023 komen in de binnenstad van Breda een kazerneterrein en naastgelegen voormalig belastingkantoor vrij. De gemeente Breda ziet het als een kans om er een aantrekkelijk stadspark en woningbouw te realiseren. Zij wil – in de geest van de omgevingswet – bij de ontwikkeling van het gebied gelijkwaardig samenwerken met haar bewoners en lokale organisaties. Ook wil de gemeente de mogelijkheid verkennen om bewoners en organisaties (mede)eigenaar te laten worden van het gebied. De uitdaging om samen met een brede groep van inwoners niet alleen tot een integrale visie te komen, maar ook de financiële kaders te ontwikkelen, is groot. De gemeente Breda roept hiervoor de expertise in van co-creatief ontwerpbureau Open Kaart, lokale videomakers ProducedbyMM en Bureau Middelkoop. Doel van de samenwerking is om in co-creatie met een grote groep van lokale bewoners en organisaties het (beoogd) karakter van het Seeligkwartier vast te stellen en een financieel afwegingskader te ontwikkelen. De gemeente beoogt met dit project deze aanpak tevens duurzaam te implementeren in de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Open Kaart begeleidt het traject en werkt hierin samen met lokale videomakers ProducedbyMM om (tussen)resultaten met een breed publiek te kunnen delen. Daarnaast zet zij de expertise van Bureau Middelkoop in om tot een interactieve planeconomie te komen. Videoverslagen en een website met financieel dashboard maken het traject volgbaar voor inwoners van Breda. Ook biedt het een instrument om de aanpak en geleerde lessen met andere gemeentes te delen.

website
magazine