<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Cocon

Michiel van der Kley

€ 7.500

Cocon is een ruimtelijk object waarin design en muziek samenvallen. De ruimte en de muziek brengen een nieuwe zintuiglijke ervaring teweeg. De ruimte biedt daartoe de rust en beslotenheid die nodig is voor een optimale ervaring van de geluidsbronnen. Deze bronnen zijn vrijwel onzichtbaar verwerkt in de structuur van het ruimtelijk object. Elke speaker brengt één van de instrumenten ten gehore. Door de specifieke plaatsing van de speakers en de afwisseling in geluidsrichting wordt de muziek niet alleen hoorbaar in de ruimte maar ook 'leesbaar'. Er worden speciale muziekstukken gecomponeerd voor dit object. Cocon wil een voorbeeld zijn van een ultiem samengaan van vormgeving, compositie en publieksbeleving. Cocon gaat reizen door Europa en gaat per land, door vooraanstaande musici geschreven composities, ten gehore brengen. Voor de eerste versie hebben de Tilburgse jazzmusici Jeroen van Vliet en Eric van der Westen hun medewerking reeds toegezegd.

website

www.michielvanderkley.nl