<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

CODE NL-D

IMPAKT

IMPAKT en het Berlijnse School of Machines richten zich met 'CODE NL-D' op de dialoog tussen kunstenaars, burgers, politici en beleidsmakers. Doel van het project is om via onder meer workshops en een onlinetentoonstelling politici en beleidmakers kennis bij te brengen op het gebied van data en technologie en zo een bijdrage te leveren aan wetgeving die de burger op dit vlak beter beschermt.