<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Code Re-Enactment of the Decaying Language Inside a Machine

Martijn van Boven

€ 7.500

Het doel van het onderzoeksproject is om de artistieke mogelijkheden te onderzoeken door het concept van re-enactment toe te passen op software. Welke uitkomsten zijn er mogelijk als software wordt benaderd als een cultureel fenomeen met z'n intrinsieke kwaliteiten en deze opnieuw worden geïnterpreteerd? Welke artistieke zeggingskracht zit verborgen in digitale informatie en software code? Van Boven beoogt om aan de hand van de software die geïnstalleerd was in de eerste space shuttle vlucht, de STS-1, een reconstructie en model te bouwen van deze software. Een zogenaamde reversed compiler. Aan de hand van deze reversed compiler wordt uiteindelijk een tool ontwikkeld waarmee nieuw werk geproduceerd kan worden zoals films, installaties en objecten of performances. De uitkomst van het onderzoeksproject zal worden gepubliceerd in een reeks van presentaties en het publiceren van de beta versie van de reversed compiler STS-1.