<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Collectieve Creatie

€ 15.000

Maakbaar is een openbare co-creatieruimte in het Prinsenkwartier in Delft. Doel is om de impact van de creatieve industrie van Delft te vergroten door crosssectorale samenwerking te stimuleren, kennis onderling te delen en maak- en werkfaciliteiten aan te bieden. Maakbaar heeft naast een eigen co-creatieruimte vijf hoofdactiviteiten: meet-ups, lezingen en debatten, workshops, evenementen, projecten en competities. Het initiatief werkt onder meer samen met partners van het Prinsenkwartier zoals Museum Prinsenhof Delft, kunstexpositie Kadmium, HYPO kunstsuper, vereniging Delft Design en TOP Delft. Tevens werkt ze samen met onderwijsinstellingen zoals TU Delft en de Haagse Hogeschool.

website

maakbaar.org