<
toekenningen

Collectieve Open Leefomgeving

Collectieve Open Leefomgeving is een pleidooi voor een dementievriendelijke wijk. Het schetst een ambitieus vergezicht voor een alternatieve maatschappelijke en stedenbouwkundige manier om zorg te organiseren in de stad. Het concept bestaat uit het creëren van een gemeenschap met 80% vitale bewoners en maximaal 20% kwetsbare mensen, waaronder mensen met dementie. In deze gemeenschap zijn mensen naar vermogen solidair met elkaar. Op 14 april 2015 vonden rondetafelgesprekken plaats waarbij de vraag naar de fysieke randvoorwaarden voor een dergelijke wijk werd voorgelegd aan (ervarings)deskundigen met uiteenlopende expertise. De resultaten zijn gebundeld in een luisterverslag. Kijk voor meer informatie op www.c-o-l.nl.