<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Collective Learnings Publishing Platform: Training for the Not-Yet

Studio Jeanneworks

€ 7.500

De afgelopen zes jaar werkte Jeanne van Heeswijk aan 'Training for the Noy-Yet', een project over maatschappelijk engagement, radicale collectiviteit en actief 'empowerment'. Individuen en gemeenschappen uit verschillende regio's, praktijken, bewegingen en disciplines werden bijeengebracht om alternatieve manieren van samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen in het licht van de urgente ecologische, politieke, sociale en economische problemen die de wereld vandaag de dag vormgeven. Het onderzoek resulteerde in 2019 tot een tentoonstelling in BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht. Om de verzamelde kennis en methodieken met een groter publiek te kunnen delen en uitwisseling tussen disciplines te stimuleren, wil Van Heeswijk nu een digitaal platform opzetten. Bestaande content, die uiteenlopend is van aard, wordt geschikt gemaakt voor publicatie. Daarnaast wordt voor het platform een vorm ontwikkeld die de content ofwel 'trainingen' recht doet. Van Heeswijk werkt hiervoor samen met producent Bobby Sayers, ontwerper Janneke Absil en developer Maurits de Bruijn en een selectie personen die eerder waren betrokken bij het project.

website

www.jeanneworks.net