<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Common Ground

Studio Assisië

€ 14.500

Landschapspark Assisië biedt sinds 1904 ruimte aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ten behoeve van het behoud van het erfgoedcomplex werkt zorgaanbieder Prisma aan de ontwikkeling van het terrein en aan het aantrekken van nieuwe gebruikers. Vanwege de ligging van het terrein tussen grote landbouw- en natuurgebieden heeft zij samen met Greenport Midden-Brabant, Waterschap De Dommel en Brabants Landschap gekozen voor een focus op natuur en klimaat; grootschalige landschappelijke ingrepen zijn inmiddels in voorbereiding. Via het project Common Ground wil Studio Assisië ruimte creëren om makers - die op het snijvlak van disciplines werken - onderzoek te laten doen en voorstellen te ontwikkelen die een impuls kunnen geven aan de beoogde gebiedsontwikkeling. Vier voorstellen worden tijdens de landschapstriënnale als prototype aan het publiek gepresenteerd met het doel de kansen voor permanente realisatie te vergroten. Ook het betrekken van stakeholders tijdens het onderzoeks- en ontwerpproces draagt hieraan bij. Kunststichting Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant treden hierin gezamenlijk op als initiatiefnemer.

website

www.studioassisie.nl