<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Common Grounds for Urban Futures

STADvogels

€ 7.500

What We Can Learn from Creative Hubs for Making Liveable Cities

Onder de naam STADvogels is Martine Zoeteman al tien jaar actief in de praktijk van creatieve hubs. Zij is daarbij steeds meer de potentie van hubs als sociaalmaatschappelijke ontwikkelstrategie voor leefbare steden gaan zien. Helaas heerst bij andere partijen in de gebiedsontwikkeling vaak nog een te eenzijdig beeld van creatieve hubs als tijdelijke 'placemaking tool'. Hoewel creatieve hubs hierin succesvol kunnen zijn, laat de huidige praktijk ook belangrijke alternatieve, meer duurzame ontwikkelingen zien. De toegenomen diversiteit en professionaliteit van hubs toont dat hun kracht verder reikt dan enkel idealisme en het bieden van goedkope werkplekken. De wisselwerking tussen ruimtelijk ontwerp en ruimtegebruik, zowel binnen de hub als in relatie tot de nabijgelegen openbare ruimte, leidt tot vruchtbare ontmoetingen tussen programma's en netwerken. Bovendien slagen ze erin partijen aan zich te binden die niet op snelle winsten uit zijn en met de inzet en energie van de juiste mensen verenigen ze individuen tot sterke collectieven. Met dit onderzoek dat als tweeluik is opgezet wil Zoeteman de praktijk van creatieve hubs tot in detail inzichtelijk maken voor professionals in het ruimtelijk domein. Deel I: 'The Rise of Creative Hubs in The Netherlands' resulteert in een tijdlijn over de ontwikkeling van creatieve hubs in de afgelopen twee decennia en een actieagenda voor het stimuleren van hubontwikkelingen met maatschappelijke impact. Deel II: 'What We Can Learn from Creative Hubs for Making Liveable Cities' geeft inzage in de succesfactoren, basiscondities en principes achter het creëren van maatschappelijke impact door middel van hubs en resulteert in een werkboek met handreikingen. De resultaten worden samengebracht op de projectwebsite: www.commongroundsforurbanfutures.nl.

website

stadvogels.jimdosite.com