<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Compact en fijn wonen in de stad van morgen

LL040 i.s.m. gemeente Eindhoven, KAW Architecten, SWECO en Teun Verberne Consultancy

€ 29.887

Steden verdichten. Er worden snel veel woningen gebouwd. Mensen komen korter op elkaar te wonen, openbare en collectieve sociale voorzieningen staan onder druk en de omgeving versteent en warmt op. Om steden vitaal te houden, moeten we op zoek naar andere ontwerpmethoden die ruimte biedt voor innovatie. In dit onderzoek gaan wij daarom aan de hand van het ontwerpen met ruimtelijke scenario's op zoek naar spelregels voor kwalitatieve verdichting van stadskernen en het aanjagen van innovaties die hieraan bijdragen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.livinglab040.com