<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Composed nature spreeuw

Geert-Jan Hobijn

€ 7.500

In zijn langlopende onderzoekslijn 'Composed nature' gaat Geert-Jan Hobijn op zoek naar de verbindingen tussen geluidskunst en natuur. Met zijn huidige project richt Hobijn zich op spreeuwen die in grote getale te vinden zijn in Nederlandse stations. Spreeuwen staan bekend als vogels die onderling muzikaal concurreren en in hun zang beïnvloedbaar zijn door andere soorten zang en geluiden. Hobijn beoogt een constructie te ontwerpen die in stations fungeert als verzamelplek voor spreeuwen. De zang van de vogels wordt met behulp van software opgenomen en doorgestuurd naar andere verzamelplekken zodat de spreeuwen elkaar via deze podia stimuleren en beïnvloeden. Wachtende reizigers kunnen op vaste, geïsoleerde locaties een live mix van de verschillende spreeuwen podia beluisteren. Het Institute of Biology en V2_ zijn betrokken als kennispartner en begeleiding in de onderzoeksfase, en het ingenieursbureau Witteveen + Bos geeft advies en ondersteuning bij de uitvoering van het project.