<
toekenningen

Regeling Festivals → Festival

Conflux 2021

Reverb Rotterdam

€ 45.000

Met het nieuwe vierdaagse festival Conflux wil Stichting Reverb een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse digitale en visuele cultuur, experimentele (live) cinema, innovatieve licht- en geluidskunst en avontuurlijke muziek in Rotterdam. Na een pilot met Lightforms in 2020 presenteert het festival in 2021 werk van (inter)nationale makers en denkers die in tentoonstellingen, een tweedaagse conferentie, audiovisuele concerten en clubavonden reflecteren op het thema van het festival: The Art of Transformation. Geïnspireerd door het in 1985 gepubliceerde essay 'A Cyborg Manifesto' van de Amerikaanse feministische filosoof en socioloog Donna Haraway, onderzoekt het festival met dit thema de rigide grenzen tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen. Het Conflux festival initieert een dialoog tussen makers en publiek van verschillende achtergronden, culturen en interesses op het kruispunt van kunst, technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst. Op drie locaties in Rotterdam, in de openbare ruimte van Plein 1940, in Factory 010 en in V2_, toont het Conflux festival toonaangevende projecten van onder andere Nikki Hock, Telcosystems, Mariska de Groot, Nicky Assmann, Macular, Paul Baartmans, Cocky Eek en Theun Karelse.
Het festival vindt plaats van 7-10 oktober 2021, Rotterdam

website

www.klankvorm.nl