<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep fase 2

Connecting Delta's

Shift Works

€ 36.410

'Connecting Delta's' is een online en offline Learning Lab voor citizen science rondom de risico's van leven met water in de Egyptische delta. Het platform brengt bewoners, onderzoekers, de creatieve industrie, kunstenaars, boeren en het midden- en kleinbedrijf samen en toont de kracht van bottom-up initiatieven voor het vinden van oplossingen voor watervraagstukken. In de startfase werd duidelijk dat het thema 'water' verschillende sectoren verbindt en enthousiasme opwekt. Het Nederlandse team bestaat uit Shift Works, de Delta Intervention onderzoeksgroep van de TU Delft en Nieuwplaatz – Art Collective Leiden. De Egyptische samenwerkingspartners zijn innovatiehub en co-creatie ruimte Icealex en de Universiteit van Alexandrië. Ook zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland (NL), Platform 31 (NL), Global Shapers Alexandrië (EG), Goethe Instituut Alexandrië (EG), de Bibliotheek van Alexandrië (EG) en Coastal Research Instituut (EG) betrokken.

In de vervolgfase richt het team zich op de duidelijke probleemdefinitie uit de startfase: waterbesparing, bodemverzilting en waterzuivering. Het online kennisplatform wordt opgezet en in het Learning Lab vinden elke maand design-thinking sessies plaats om een platform op te bouwen en het bewustzijn te stimuleren bij bewoners en bedrijven. Daarnaast zet het team een publieke campagne op met billboards en een graffitiproject met lokale kunstenaars. De TU Delft en de Universiteit van Alexandrië verzorgen kennisuitwisseling op wetenschappelijk niveau en een educatief programma voor studenten. Tot slot leidt het team lokale mensen op om op termijn de programma's zelfstandig te kunnen leiden.

Meer informatie over fase 1