<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

Connecting Otherwise

Hackers & Designers

€ 50.034

Hackers & Designers is een non-profit workshop initiatief op het snijvlak van technologie, design, kunst en cross-disciplinaire uitwisseling. Hackers & Designers zal zich in 2022 richten op 'anders verbinden', het verkennen van de kruispunten van toegankelijkheid en duurzaamheid van hybride cultureel werk en technosociaal leven.