<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

CRATE: ParsProToTo

George - Aris Papadopoulos

€ 24.000

'CRATE: ParsProToTo' onderzoekt hoe we onze huidige en toekomstige slimme steden vorm kunnen geven, met aandacht voor de leefbaarheid van de stad die inclusief en toegankelijk dient te zijn voor haar inwoners. Om dit te onderzoeken organiseert Aris Papadopoulos 3 zogenoemde generatie-doorkruisende workshops in drie Nederlandse steden, waar ontwerpers en betrokken inwoners met verschillende socio-economische achtergronden architecturale, stedelijke en technologische oplossingen co-creëren die de leefbaarheid van slimme steden toekomstbestendig maken. De bevindingen van eerdere workshops worden meegenomen en doorontwikkeld in volgende sessies en dienen als basis voor oplossingen op een groter schaalniveau. De eerste workshop vindt plaats in Amsterdam en focust zich op de werkelijke schaal (1:1), de tweede in Rotterdam op de architectonische schaal (1:50) en de laatste in Eindhoven op de stedenbouwkundige schaal (1:500). Het doel van de workshops is om inwoners middelen in handen te geven om mee te ontwerpen aan de stad, door ze in staat te stellen oplossingen te bedenken die bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke vraagstukken van een stad. Voor de workshops en presentaties wordt intensief samengewerkt met instellingen, zoals de Waag, Kennisland, V2, Hogeschool Rotterdam, Baltan Laboratories en de DDW. De resultaten worden onder andere door middel van debatten en een tentoonstelling bij de Dutch Design Week aan een breed publiek getoond.

website

www.latra.gr