<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Creative Coding Utrecht

€ 55.000

Creative Coding Utrecht (CCU) stelt zich als platform ten doel de mogelijkheden van ceative coding als artistieke praktijk te onderzoeken. Door middel van het activiteitenprogramma The Aesthetics of Creative Coding beoogt CCU onderzoek te stimuleren, publiek en partners te verbinden, kennis te delen en een breed publiek te inspireren met de mogelijkheden van creative coding. De aanvrager omschrijft de eigen werkwijze als onderzoekend/analytisch en hands-on/experimenteel. Het programma kent drie programmalijnen die voorbouwen op het uitgevoerde programma in 2019. De eerste lijn is Art Machines waarbinnen via lezingen, workshops, opdrachtgeverschap en partners events invulling wordt gegeven aan onderzoek, experiment en talentontwikkeling. Binnen deze lijn worden 3 a 4 opdrachten gegeven aan (jong) makers. Beoogde partners zijn onder andere LIMA, FIBER, Uncloud en Gaudeamus. Binnen de lijn Culture Machines onderzoek CCU hoe de praktijk van digitale makers kan bijdragen aan een inclusieve en duurzame leefomgeving. Specifieke onderwerpen binnen deze lijn zijn feminist hacking en technologie als companion species. Hiervoor wordt samen met Urban Interfaces (Universiteit Utrecht), De Duurzame Week en Sensor lab een Living Lab expositie georganiseerd. De expositie vindt plaats aan het einde van 2020 en omvat naast circa 15 werken een randprogramma van workshops, een hackathon, een aantal lezingen, een performance en een symposium i.s.m. Urban Interfaces en NWO. De derde programmalijn Community Machines wordt ingevuld met behulp van de community rond CCU. Het platform functioneert binnen deze lijn als ontmoetingsplek voor professionals om kennis en inspiratie uit te wisselen. CCU organiseert verschillende activiteiten door heel het land, zoals workshops, partnerbijeenkomsten en lezingen. CCU beoogt met deze programmalijn verdieping en experiment te stimuleren en samen met partners inhoudelijk activiteiten te organiseren. De nadruk ligt daarbij op kennisontwikkeling en -uitwisseling rondom live coding tijdens performances.
Tot slot bouwt CCU in 2020 verder aan de eigen duurzame organisatie in lijn met het fundament dat in 2019 daarvoor is gelegd.

website

creativecodingutrecht.nl