<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Current Obsession

€ 60.000

Current Obsession is een platform, dat sinds 2009 vanuit een interdisciplinaire benadering het hedendaagse sieraad in al zijn facetten agendeert. Door verbindingen te leggen met aanverwante disciplines, zoals mode, kunst, design, fotografie en de letteren, beoogt de organisatie de positie van het sieraad te onderzoeken en te verstevigen. Sinds 2013 geeft Current Obsession een magazine uit onder dezelfde naam als het platform. Hiernaast organiseert zij verschillende activiteiten om de belangstelling voor het sieraad te vergroten, waaronder tentoonstellingen, bijeenkomsten en een talentontwikkelingsprogramma. In 2020 richt het platform zich op het uitbouwen van deze activiteiten, goed opdrachtgeverschap en het onderzoeken van vernieuwende presentatievormen, zowel on- als offline. Zij doet dit langs drie hoofdlijnen: 'Research and Content Development', 'Social Commitment and Public Activities' en 'Talent Development'. In dit laatste onderdeel beoogt Current Obsession jonge makers te begeleiden in het ontwikkelen van hun praktijk middels een intensief programma van workshops, lezingen en het produceren van nieuw werk voor een presentatie tijdens OBSESSED Jewellery Festival, dat in 2021 plaatsvindt op verschillende locaties in Nederland. Voor de tot realisatie van de activiteiten werkt Current Obsession samen met diverse partners waaronder, Munich Jewellery Week, New York City Jewelry Week, Parcours Bijoux, Coda Museum en verschillende galeries.

website

www.current-obsession.com