<
toekenningen

Voucherprocedure Presentaties Buitenland → Voucher

Cut The Crap

Studio Wiersema!

€ 1.140

Pauline Wiersema is uitgenodigd begin juni een presentatie te geven tijdens het Design Festival in Atlanta, waar designers uit verschillende landen hun ontwerpen zullen presenteren. De presentatie is gebaseerd op een onderzoek naar het succes van populistische communicatiestrategieën. De technieken die hierbij naar bovenkwamen, zijn gebruikt als leidraad om een volledige campagne te ontwerpen voor de duif. De duif dient als dekmantel en metafoor om het over een onderwerp te hebben dat aansluit bij het huidige politieke klimaat in de Verenigde Staten, maar ook de Nederlandse situatie verwoordt. Naast de expositie, die in samenwerking met communicatie, performance en exhibition designers uit Atlanta vorm krijgt, gaat Pauline ook aan de slag met lokale politieke organisaties om de lading van het project aan te passen aan wat er in Atlanta op politiek en economisch gebied speelt.

website

www.paulinewiersema.com