<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Cyberspace. On navigating online realities.

Nieuwe Vide

€ 7.500

Binnen het project 'Cyberspace. On navigating online realities' zal gedurende een jaar aan de hand van een workshoptraject onderzoek worden gedaan naar onder andere economie in relatie tot digitale cultuur en technologie. Centrale vragen zijn: hoe kunnen we feministische en antikapitalistische theorieën toepassen om toe te werken naar een collectieve benadering van bezit en technologie? Wat betekent het om op een antikapitalistische manier de digitale wereld te ervaren en te gebruiken, en is dit überhaupt haalbaar in onze maatschappij? Aan de hand van workshops, lezingen en discussies zullen deze vragen worden onderzocht met een vaste groep deelnemers. De deelnemers worden geselecteerd op basis van een open call. Aan het eind van het jaar wordt toegewerkt naar een publicatie en een (online) presentatie om de onderzoeksresultaten te delen met een groter publiek. Naast de workshops zullen er drie publiek toegankelijke evenementen plaatsvinden, zodat meer bezoekers mee kunnen delen en denken in het onderzoek.

website

www.nieuwevide.nl