<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Daar Bij Die Molen 2.0

VE-R

€ 7.500

De energietransitie vormt een van de grootste ruimtelijke opgaven waar Nederland ooit voor heeft gestaan. Op dit moment wordt in dertig regio's aan Regionale Energiestrategieën (RES) gewerkt, en worden diverse regiovisies opgesteld. Tegelijkertijd worden er ook heel veel lokale initiatieven ontwikkeld, die veelal geen relatie hebben met die strategieën en visies. Daar Bij Die Molen (DBDM) is een instrument om het gat tussen beide te dichten. De eerste versie van deze applicatie en installatie heeft VE-R met inhoudelijke steun van Urgenda ontwikkeld in het kader van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma van het Stimuleringsfonds en de RCE. Het nodigt iedereen in Nederland uit om aan de planvorming bij te dragen. Door de 'wisdom of the crowd' in te zetten en mensen zelf windmolens en zonnevelden op in hun ogen geschikte locaties in te laten tekenen en de opbrengst daarvan direct inzichtelijk te maken, beoogt ze mensen bewust te maken van de omvang van de opgave, het draagvlak voor verandering te vergroten en zo de energietransitie te versnellen. In de 2.0 versie van het project wordt het verzamelen van data doorgezet totdat de totale Nederlandse elektriciteitsopgave in 2050 op de kaart staat. Daarnaast worden beschikbare scenario's (nationaal perspectief, via Parijs, Urgenda) met behulp van de app concreet gemaakt, getest en geanalyseerd. De resultaten worden samengebracht in een publicatie die beleidsmakers kan helpen de energietransitie te versnellen. Hiervoor wordt samengewerkt met Generation Energy, Quintel, Van Leeuwen&Van Leeuwen/Studio Pointer.

website

www.ve-r.nl