<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Dag- en nachtexpo Paradiso

Stichting Paradiso

€ 7.500

Poppodium Paradiso wil ook na de coronapandemie haar voorgevel blijven inzetten als podium voor vrij werk van kunstenaars en ontwerpers. Overdag biedt het met de gevelexpo een expositieruimte voor straat- en popcultuur, en 's nachts met het Small museum, een klein museum in een van de mededelingenkasten, voor nacht- en clubcultuur. Met dit 24-uurs podium wil Paradiso de meerstemmigheid van kunstenaars en ontwerpers onderzoeken en een plek bieden, en tegelijkertijd blijven innoveren op het gebied van belangrijke waarden als talentontwikkeling, diversiteit en inclusie.
Hiervoor gaat de organisatie onderzoek doen naar de maatschappelijke relevantie en sociale impact van nachtcultuur en haar (sub)culturen op de stad, en andersom. De startsubsidie wordt ingezet voor verschillende activiteiten: het verder scherpstellen van het onderzoeksproject, vooronderzoek, het interviewen van sleutelfiguren uit subculturen van de nacht in een serie podcasts, het ontwikkelen van proof of concepts en de verdere uitwerking tot een concreet projectplan.

website

www.paradiso.nl