<
toekenningen

Regeling Architectuur

Dag van de Architectuur 2020 Architectuur, een publieke zaak

Stichting Dag van de Architectuur Den Haag

€ 10.000

De Dag van de Architectuur in Den Haag vertelt al achttien jaar verhalen over de kracht van ontwerp. Door bezoekers mee te nemen in de verhalen over het ontstaan van architectuur en stadsontwerp, wil ze de betrokkenheid met de omgeving vergroten. De Dag van de Architectuur laat daartoe zowel de ontwerper als de opdrachtgever en de gebruiker aan het woord. Het thema voor 2020 is 'Architectuur: een publieke zaak'. De aanvrager stelt dat Architectuur geen privé-kunst is die alleen de eigenaar aangaat, maar ook betrekking heeft op andere domeinen. In het programma van dit jaar onderzoekt ze hoe verschillende gebruikers de stad interpreteren, wordt gekeken naar niet-gebouwd Den Haag, en besteedt ze aandacht aan Den Haag als regeringsstad. Dit laatste komt terug in verschillende onderdelen. Zo wordt er een 'achterkamertjes tour' georganiseerd langs allerlei beroemde Haagse plekken waar buiten het zicht van het publiek politiek gevoelige besluiten zijn genomen. Voor dit evenement wordt samengewerkt met verschillende partners en vrijwilligers, zoals de eigenaren en gebruikers van opengestelde gebouwen, architecten, rondleiders en de gemeente Den Haag. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. BNA, Haags Architectuur Café (HaAC), Platform STAD, Renske Derkx (organisatie instatour en 360 graden camera workshop) en Rewire.

website

www.dvda-denhaag.nl