<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Dakdorpen

Dakdorpen

€ 30.252

Rotterdam kampt als groeiende stad met een aantal grote uitdagingen, waaronder een verdichtingsvraagstuk en vraagstukken die voortkomen uit de klimaat- en milieuproblematiek. Het Dakdorpen-collectief wil hieraan een positieve bijdrage leveren, door de nu veelal nog onbenutte platte daken duurzaam te vergroenen en bewonen. Als platte daken hoofdstad van Nederland, telt Rotterdam maar liefst 18 miljoen vierkante meter plat dak. Dit leegstaand dakoppervlak heeft dus een enorme potentie en leent zich goed voor innovatieve invullingen. De initiatiefnemers van dit project willen deze daken van een verdienmodel voorzien door er kleine verblijfsruimtes op te plaatsen en met de inkomsten uit verhuur tevens de vergroening en het onderhoud ervan te financieren. Om de potentie hiervan aan te tonen verrichten ze een ontwerpend onderzoek naar het dak van gebouw de Kroon in Rotterdam West, waarbij ook aandacht wordt besteed aan constructieve, juridische, financiële en ecologische aspecten. Hiertoe werken ze samen met diverse (dak)organisaties, de Gemeente Rotterdam, constructeurs, kunstenaars en ontwerpers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen.

website

www.waldenstudio.nl