<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

David Schmidt

Architect David Schmidt (Site Practice) is afgestudeerd aan de TU Delft. In zijn talentonwikkelingstraject beoogt hij enerzijds zijn praktijk vanuit een ambachtelijke benadering te versterken en anderzijds zijn werkveld te verbreden naar een meer landschappelijke benadering. Het project 'De Andere Stad' is een ontwerpend onderzoek naar hoe vanuit plaatsgebonden maakprocessen binnen veranderende urbane condities een andere soort stad kan ontstaan. Met een focus op Amsterdam-Noord structureert het project zich volgens drie onderzoeksthema's: vergroening door ontstening, nieuwe woontypologieën, en een inclusieve (duurzame en sociale) economie. Een grootschalige maquette functioneert als uitwisselingsplek voor nieuwe ideeën. Schmidt nodigt daartoe in totaal zes experts uit waarvan er drie gespecialiseerd zijn in de genoemde onderzoeksthema's, een vierde zich richt op de veranderende rol van de architect en een vijfde op communicatie en representatie. Een zesde expert moet nog worden bepaald. De grootschalige maquette is als presentatievorm niet alleen bedoeld als een samenvattend eindproduct, maar ook als een verhalende verbeelding van een evoluerend project. In publieke 'Site Salons' wordt met de uitgenodigde experts een lerend netwerk opgezet. Ter afsluiting volgt er een 'Finissage De Salon' waarin het project wordt gepresenteerd door middel van een tentoonstelling van de maquette en een bijbehorende publicatie.

website

sitepractice.com