<
toekenningen

Regeling Architectuur → Presentatie

De Ambassade van de Noordzee ontwerpt een onderwaterwereld

Stichting Partizan Publik

€ 18.000

De Ambassade van de Noordzee is een interdisciplinair collectief van onder andere architecten, biologen, ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers en juristen. Het is de missie van de Ambassade van de Noordzee om te luisteren naar de zee, in al haar diversiteit, en de Noordzee te erkennen als volwaardige politieke speler. De ambassade stelt dat bij de aanleg van windparken meer eisen aan windparkbouwers en vergunninghouders moeten worden gesteld, zoals het toevoegen van hardsubtraat rond de windmolen, zodat verbeterde leefgebieden voor vissen en andere dieren kunnen ontstaan. In een ontwerpend onderzoek werkt het platform daarom aan radicale perspectieven op de onderwaterwereld in een windpark. Het doel is om een alternatieve inzending te maken voor de tender 'Windmolenpark Hollandse Kust West' (kavels VI en VII). Het team, bestaande uit een landschapsarchitect, architect, socioloog, aquatisch ecoloog en geluidsontwerper, ontwerpt een windpark vanuit de belangen van het bestaande landschap en het zeeleven. Dit radicale ontwerp dient, mede door aansprekende visualisaties, te functioneren als inspiratiebron en discussiestuk voor beleidsmakers, natuurorganisaties, windmolenbouwers en andere betrokkenen. Ter ondersteuning van het ontwerpteam wordt een klankboardgroep opgezet met aanvullende expertise. De Groene Amsterdammer publiceert een reportage over het project rond de deadline van de tender. De Ambassade van de Noordzee presenteert het werk onder andere tijdens RE | Nature, bij het Scheepvaartmuseum, OBA, Oerol 2022 en de Sydney Biënnale.

website

partizanpublik.nl