<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

De Balans (op)maken in Herperduin e.o.

LOS stadomland i.s.m. gemeente Oss, provincie Noord-Brabant, HAS Den Bosch en Waterschap Aa en Maas

€ 28.858

We gaan samen de balans (op)maken in Herperduin en omgeving. Hoe gaan we verdrogend natuurgebied Herperduin vernatten en tegelijkertijd het woon- en landbouwgebied eromheen een goede toekomst bieden? We ontwikkelen een klimaatrobuust en toekomstbestendig evenwicht tussen alle functies met bodem & water als fundament m.b.v.:

• Meerdere integrale, gebiedsgerichte toekomstperspectieven als input omgevingsdialoog.
• Goed onderzoek naar de werking en mogelijkheden van het bodem- en watersysteem.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.losstadomland.nl