<
toekenningen

ARO open oproepen → Onderzoek

De Betuwe weer in bloei

SMC Amsterdam

€ 4.900

SMC Amsterdam onderzoekt de inzet van av-media bij een participatieve werkwijze van ontwerpend onderzoek. Het onderzoek richt zich op het concreet maken van het komend 'Manifest Gonzend Rivierenland' van de Betuwse Fruitmotor en de regionale overheden: samen met ondernemers en bewoners werkt het team aan cultuurhistorie, ecologie en het verduurzamen van het productief agrarisch Rivierenland. Met het Manifest Gonzend Rivierenland wil de Betuwse Fruitmotor het gesprek op gang brengen over het verhogen van de ecologische waarden en het verduurzamen van de cultuurhistorische streek. Om deze doelen in de praktijk te realiseren, vraagt om meer maatschappelijke steun voor de 'abstracte' waarden bij agrarische ondernemers, bewoners, lokale en regionale bestuurders. AV-media (historisch, hedendaags, te produceren) zijn in dit project een middel om, in dialoog en co-creatie met de bevolking, praktische, robuuste en duurzame inrichtingsprincipes voor het agrarisch cultuurlandschap te ontwikkelen. Het praktisch filmisch verbeelden van de ontwerpprincipes zal waarschijnlijk het regionaal draagvlak voor biodiversiteit, cultuurhistorie en duurzaamheid vergroten.

Dit voorstel is ondersteund vanuit de opstartsubsidie van de Open Oproep Prachtige productielandschappen.