<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

De Dependance

€ 36.000

De Dépendance stelt vast dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke uitdagingen staan, het integrale denken dat nodig is om adequate antwoorden of duurzame oplossingen te formuleren bij overheden, professionals en het grote publiek vaak ontbreekt. De Dependance beoogt met het aangevraagde jaarprogramma de stedelijke uitdagingen en ruimtelijk-economische vraagstukken van deze tijd te agenderen en publiek te maken en deze vraagstukken vanuit een interdisciplinair kader door middel van publiek debat te onderzoeken. Ook wil de aanvrager de podium- en platformfunctie on- en offline uitbreiden en verstevigen om de resultaten van de avonden een zo groot mogelijk bereik te geven. Het jaarprogramma Research by Debate bestaat uit negen publieke gesprekken die plaatsvinden op verschillende locaties in Rotterdam. De Dependance zoekt passende locaties, afgestemd op het onderwerp van de avond en de spreker. De gesprekken wordt geïnitieerd door De Dépendance en gecureerd door verschillende onderzoekscollectieven, kennisinstituten en culturele instellingen. Dit zijn Columbia Sociology, UN-Habitat, Rebuild by Design, Urban Geographies (UvA), het Dutch Research Institute for Transitions (EUR), Waag, V2_, het Erasmus Institute for Public Knowledge (EUR) en de Maatschappij voor Volksgeluk. De vier thema's die aan de orde komen zijn Eigendom en ongelijkheid (2 gesprekken), Democratie en stedelijke ontwikkeling (2 gesprekken), Technologie en de stad (2 gesprekken) en Ecologie en emancipatie (3 gesprekken). Met één van de partners stelt de aanvrager een programma samen waarin lopend onderzoek van de partner publiek wordt gemaakt en bediscussieerd met behulp van internationale denkers. De resultaten van deze gesprekken deelt De Dependance met lokale partijen als Vers Beton en de programmapartners. Tevens worden de resultaten ontsloten via het eigen online platform met o.a. artikelen geschreven door en interviews de sprekers en videoregistraties van de avonden.

website

dedependance.eu