<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

De Digitale Tentoonstellingsruimte

Studio Bri + Museum Boijmans van Beuningen

€ 25.000

Grafisch ontwerper en erfgoedspecialist Brigitte Jansen is geïnteresseerd in het combineren van interactievormen tussen de fysieke en digitale wereld. Met haar project 'De Digitale Tentoonstellingsruimte' wil zij als ontwerper en erfgoedspecialist fungeren in de transitie die Museum Boijmans van Beuningen momenteel doormaakt. Samen met het museum is Jansen van plan om de mogelijkheden van een digitale tentoonstellingsruimte te onderzoeken, waarin naast de interpretatie van verschillende kunstwerken uit de collectie, de beleving van bezoekers centraal staat. Het project valt uiteen in verschillende fase, van art mediation tot ontwerp en kennisdeling. In deze laatste fase wordt de opgedane kennis gedeeld met een breder publiek. Beide partijen verwachten dat het traject vernieuwende inzichten en oplossing biedt voor het digitaal representeren van kunst die ook voor andere erfgoedinstellingen en musea relevant is.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor talent.

website

www.boijmans.nl