<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

De Dépendance 2021

Stichting De Dépendance

€ 51.900

De Dépendance is in 2009 opgericht met het Schieblok in Rotterdam als vaste basis. Sinds 2015 organiseert De Dépendance haar activiteiten op wisselende plekken in de stad. De Dépendance is een podium voor publiek gesprek over de grote ruimtelijke, technologische, maatschappelijke, ecologische, en economische vraagstukken van deze tijd. Het vertrekpunt daarbij is dat de ontwikkeling van Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag intrinsiek verbonden is met internationale trends: van groeiende stromen kapitaal, mensen, goederen en informatie tot geopolitieke machtsverschuivingen en de wereldwijde klimaatcrisis.

De Dépendance stelt vast dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke uitdagingen staan, het integrale denken dat nodig is om adequate antwoorden of duurzame oplossingen te formuleren bij overheden, ruimtelijk professionals en het grote publiek vaak ontbreekt. Tegelijkertijd wordt er vanuit onderzoekscollectieven, kennisinstituten en culturele instellingen in binnen- en buitenland op allerlei manieren grensverleggend onderzoek gedaan naar de toekomst van de stad. De Dépendance constateert dat dit soort onderzoek vaak achter gesloten deuren plaats vindt en het niet lukt om de kennis en kunde om dit naar een groot publiek te vertalen.
De Dépendance wil de brug slaan tussen dit onderzoek en het publieke discours.

Het jaarprogramma 2021 bestaat uit een tiendelige reeks publieke gesprekken over deze stedelijke vraagstukken. Thema's die aan bod komen zijn: eigendom en ongelijkheid, klimaat en ecologie, technologische ontwikkeling, en democratie en emancipatie, en hoe deze onderwerpen zich manifesteren in de stad, nu en in de toekomst. De Engelstalige reeks wordt geïnitieerd door De Dépendance en gecureerd door verschillende onderzoekscollectieven, kennisinstituten en culturele instellingen. In samenwerking met De Dépendance wordt telkens met één van deze partners een publieksprogramma georganiseerd waarin lopend onderzoek van de partnerorganisatie publiek wordt gemaakt en onderzoeksvragen bediscussieerd worden met behulp van internationale denkers.
Het programma richt zich op een internationaal publiek van architecten, ontwerpers, journalisten, studenten en beleids- en stadmakers.

website