<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

De Dépendance 2022

Stichting De Dépendance

€ 55.000

De Dépendance is een podium voor publiek gesprek over de grote ruimtelijke, technologische, maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken van deze tijd. Het vertrekpunt daarbij is dat de ontwikkeling van Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag intrinsiek verbonden is met internationale trends: van groeiende stromen kapitaal, mensen, goederen en informatie tot geopolitieke machtsverschuivingen en de wereldwijde klimaatcrisis.