<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

De emotiefluisteraar

doggerconcepts

€ 13.975

Zeven jaar geleden raakte ontwerper Simon Dogger blind en het missen van lichaamstaal in de communicatie ervaart hij als een grote leegte. Met 'De Emotiefluisteraar' beoogt hij de visuele informatie van lichaamstaal om te zetten in concrete haptische informatie door emoties te herkennen, interpreteren en vertalen in een voelbare trilling. De wijze waarop deze trillingen individueel een emotie vertegenwoordigen en met elkaar samenwerken vormen samen een nieuwe taal. Voor dit project worden crossovers gemaakt tussen psychologie, computer science en vormgeving. Simon Dogger verdeelt het project in een aantal fases: het opvangen en streamen van videobeelden, het analyseren via een smartphone met emotieherkenningssoftware en het vertalen van intensiteit in een dynamisch haptische feedback via een wearable. Een van de stappen in het onderzoek is een validatieonderzoek om een toegankelijk product te maken dat de kwaliteit van intermenselijk contact bevordert en dat tevens de autonomie van de blinde gebruiker vergroot. Het onderzoek zal essentiële kennis opleveren over de doelgroepen en stakeholders en zal een indicatie geven over de mate van de toegevoegde waarde voor de doelgroepen (blinden, slechtzienden en autisten). Ook draagt het onderzoek waardevolle informatie aan voor de vormgeving van het product en de informatieoverdracht. Het validatieonderzoek wordt in verschillende onderdelen opgeknipt en wordt verricht door onder andere Dr. M. Zaal, oogarts en medisch directeur van het OMCZ, Vention Prototyping, Dutch Coding Company, TU Eindhoven, de Radboud Universiteit Nijmegen en Simon Dogger zelf. De resultaten worden gepresenteerd via diverse podia, o.a. op de Dutch Design Week en What Design Can 2018.

website

www.simondogger.nl