<
toekenningen

Regeling ImmerseInteract → Productontwikkeling

De Erfenis

Maartje Wegdam and Stichting Copper Views

€ 17.500

Hoe verhoud je je tot een diepe persoonlijke ervaring uit je jeugd, die allesbepalend is voor je verdere leven, maar waaraan je zelf geen herinnering hebt? De erfenis is een interactieve, virtuele reis naar verloren herinneringen: een emotionele zoektocht naar wat het betekent om een overlevende te zijn en tegelijk een ode aan de verbeelding.

website

www.copperviews.com