<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Onderzoek

De Facto

Floor Koomen

€ 13.440

Grafisch vormgever Floor Koomen zet het on- en offline platform 'De Facto' op om te onderzoeken en aan te tonen hoe vormgeving en politieke representatie met elkaar verbonden zijn. Zij legt focus op niet-erkende staten, fictieve landen en grensgebieden. De centrale vraag is hoe deze plekken hun eigen identiteit vormgeven middels zelf-ontworpen materiaal, zoals postzegels, geld, vlaggen, websites, kranten en ansichtkaarten. De beeldanalyse en beschrijving worden op de 'De Facto-'website ontsloten. Daarnaast wordt op het online platform ook de beeldcollectie, die Koomen langere tijd verzameld heeft uit verschillende gebieden, opgenomen. In combinatie met langere artikelen, analyses, interviews en (foto)reportages wordt een bredere context geschetst. Daarin wordt ook gereflecteerd op de relatie tussen politieke representatie en (grafische) vormgeving en de rol van de ontwerper. De redactie is in handen van Koomen zelf en journalist Jorie Horsthuis. Voor het bouwen van de website is Mark Kocera verantwoordelijk en het visuele materiaal verzorgt fotograaf Johannes Schwartz. Het adviescomité bestaat uit onder anderen journalist Joeri Boom, documentairemaker Robert Oey, grafisch ontwerper Linda van Deursen en wetenschapper John Grin. Naast de website wordt ook een offline programma ontwikkeld met een aantal presentatiemomenten en gesprekken met onder anderen journalisten, wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers. Verder wordt aan het einde van het projectjaar een overzicht van resultaten gebundeld in de vorm van een krant. Met de website en randprogrammering beoogt Koomen aandacht te vragen voor het onderwerp en het debat hierover aan te jagen, dat ook moet bijdragen aan het ontwerpdiscours.

website

floorkoomen.com