<
toekenningen

Digital Heritage x Public → Productontwikkeling

De Franse Verovering van Maastricht

Tijdlab

€ 100.000

Met het project 'De Franse Verovering van Maastricht' wil Tijdlab een historische beeltenis van Maastricht voor verschillende publieksgroepen toegankelijk maken. De Gemeente Maastricht heeft de beschikking over 3D-scans van een unieke 200 jaar oude maquette van de stad. Momenteel bevinden deze 3D-scans zich in het digitale archief, en zijn ze niet toegankelijk voor het publiek. De gemeente zou deze 3D-scans graag samenvoegen tot één digitale maquette, en deze via een permanente tentoonstelling in het Centre Céramique aan een zo breed mogelijke doelgroep tonen. Tijdlab zal in samenwerking met Dutch Rose Media een AR-applicatie ontwikkelen bij de vaste tentoonstelling en gedurende het project zal het publiek nauw worden betrokken door een deel van het 3D-model te crowdsourcen. Het eindresultaat is een permanente expositie van een gedigitaliseerde stadsmaquette uit de 18e eeuw, waarin de geschiedenis tot leven komt middels AR-projecties. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 25.000.