<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

De gebouwde omgeving in een blokkendoos. Architectuurspelen als interactieve communicatie in architectuur en stedenbouw

Gratwanderung

€ 7.500

Mélanie van der Hoorn werkt aan een onderzoek in een drieluik over alternatieve vormen van representatie en communicatie in de architectuur en stedenbouw. De eerste twee delen, over de representatie in korte films en stripverhalen, zijn na uitvoerig onderzoek uitgebracht in de publicaties 'Spots in Shots' en 'Bricks and Balloons'. Het derde en tevens laatste deel binnen dit overkoepelende onderzoek richt zich op architectuurspellen. Voor de aanvrager onderscheidt dit communicatiemiddel zich van de andere twee door de geringe afstand tussen medium en ontvanger. Het onderzoek wil architectuurspellen (bouw-, bord- en videospelen) uit de afgelopen dertig jaar bekijken om antwoorden te kunnen geven op vragen zoals: Hoe stimuleren architectuurspellen kennisvergaring, specifieke vaardigheden, nieuwsgierigheid, creativiteit? En hoe weerspiegelen zij de sociaaleconomische context en hoe beïnvloedt dat de spelers? Om dit mogelijk te maken, worden tijdens de startfase een aantal hedendaagse voorbeelden geïnventariseerd en aan de hand van enkele interviews meer gedetailleerd in kaart gebracht. Eerste bevindingen publiceert van der Hoorn in artikelen.

website

www.gratwanderung.nl