<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Productontwikkeling

De genezing van de krekel - Beeldroman - tweede fase

Gwen Stok

€ 17.525

Gwen Stok werkt aan een volledige adaptatie van het boek 'De genezing van de krekel' van Toon Tellegen tot beeldroman. Eerder ontving zij een startsubsidie voor onderzoek naar de vormgeving, verhaalvertelling en doelgroep. Daarnaast realiseerde zij twee hoofdstukken. Voor deze fase wordt een doelgroeponderzoek gehouden om de inhoud en leesbaarheid van het boek te toetsen. Ook wordt de flow en het ritme in verhaalvertelling, balans tussen beeld, tekst en kleurgebruik onderzocht. Verder werkt ze aan de volledige uitwerking van de beeldroman. Het boek vertelt over een krekel die zich steeds dieper voelt wegzakken in een depressie en hoe hij en de andere dieren in het bos hiermee omgaan, wat Gwen Stok persoonlijk erg inspireerde en wat ze graag overbrengt aan doelgroepen die kwetsbaar zijn voor depressies. Het project resulteert in een beeldroman van 176 pagina's, uitgegeven door Querido. De publicatie wordt gelanceerd in maart 2019.

website

www.gwenst.com