<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Productontwikkeling

De genezing van de krekel - Grafische roman

Gwen Stok

€ 6.830

Illustrator Gwen Stok maakt een beeldende vertaling van het verhaal 'De genezing van de krekel' van auteur Toon Tellegen. Het verhaal gaat over de depressie van een krekel en de impact die dit heeft op zijn omgeving. In samenspraak met de auteur wordt de tekst aangepast om het beeld te ondersteunen. De startsubsidie is bedoeld om tot een beeldtaal te komen die passend is bij de stijl van Tellegen. Daarnaast moet het resulteren in illustraties bij de eerste twee hoofdstukken. Hiervoor wordt zowel visueel als technisch onderzoek verricht. Het beeldverhaal wordt uitgegeven door Querido. Het boek is specifiek gericht op dyslectische kinderen, die meer kans zouden hebben op depressieve verschijnselen en voor wie beeldverhalen een passende leesvorm zijn. Er wordt een expert op het gebied van deze doelgroep betrokken in het vooronderzoek.