<
toekenningen

Regeling Architectuur → Tentoonstelling

De geplande stad – Leren van Almere

Stichting Polderblik

€ 30.900

In 2022 is het precies vijftig jaar geleden dat het Projektburo Almere als onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met het ontwerpen van een nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start ging. Stichting Polderblik grijpt 2022 aan om in de Kunstlinie een publieksvriendelijke tentoonstelling met randprogramma over de geschiedenis, ontwikkeling en toekomst van Almere te organiseren. Almere is het schoolvoorbeeld van een stad die is ontstaan op de tekentafel. Inmiddels heeft Almere ruim tweehonderdduizend inwoners en in de komende tijd zal de stad blijven groeien. In de tentoonstelling wordt van die ontwikkeling de balans opgemaakt aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Een film over de geplande stad zoomt in op de vraag: wat is van waarde – nu en in de toekomst? De film is niet alleen een terugblik, maar laat zien in hoeverre Almere de afgelopen vijftig jaar een proeftuin is geweest, en nog steeds is, voor veel stedenbouwkundige ontwikkelingen. Wat kunnen we leren van Almere? Het doel van de film is om met inwoners en professionals een dialoog te starten over welke condities belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van Almere. Voor de tentoonstelling werkt Polderblik samen met Kunstlinie Almere Flevoland. Architect en filmmaker Jord den Hollander is gevraagd om de film over de geplande stad te maken. Verder werkt Polderblik inhoudelijk samen met het Erfgoedhuis Almere en het programma Almere 2.0 van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk.

website

polderblik.nl